Oppdatert: 1.12.2018

Hagneset midt i bildet - sett fra Rambergkollen.